przebadanych osób
lat doświadczenia
wykonanych okularów